O KOMPANIJI

O KOMPANIJI

„Stojanović Pharm“ d.o.o.

Stojanović Pharm se bavi proizvodnjom dijetetskih suplemenata, kozmetičkih proizvoda i medicinskih sredstava (kreme, gelovi). Firma je osnovana 2004. godine pod nazivom „Luna Cosmetics“. Nakon promene organizacije i strateških ciljeva, poslujemo pod nazivom „Stojanović Pharm“. Od 2009.godine svoju proizvodnu delatnost smo fokusirali na uslužnu proizvodnju.

Budući da je na tržištu velika konkurencija, naši stručni timovi imaju trajan i težak zadatak: da ostvare zacrtane ciljeve, kako u pogledu održavanja kvaliteta samih proizvoda, tako i u skraćivanju rokova isporuke gotovog proizvoda. Istovremeno radimo na tome da uz izgrađeni imidž firme postanemo jedan od vodećih proizvođača na tržištu i taj rejting očuvamo.

“Stojanović Pharm” zapošljava visoko stručni kadar, koji aktivno učestvuje u unapređenju procesa poslovanja. Stalno investiranje u razvoj, nove objekte, novu opremu, modernu i inovativnu tehnologiju glavni su pokazatelji stalnog napretka i praćenja zahteva savremenog tržišta.

Uslužna proizvodnja

Da bi zadovoljili potrebe klijenta trudimo se da budemo fleksibilni, da zadovoljimo visoke standarde kvaliteta, da imamo što kraće rokove isporuke, da obostrano sarađujemo na razvoju proizvoda i što je najvažnije da ispoštujemo dogovor. Bilo da imate već gotovu recepturu ili želite da je mi razvijemo, nudimo vam usluge, po principu „ključ u ruke“. To podrazumeva: izradu uzoraka, nabavku sirovina, nabavku kompletne ambalaže, registraciju proizvoda, ispitivanje gotovog proizvoda, odnosno sve što je potrebno da klijent dobije gotov proizvod, spreman za dalji plasman.

Sertifikati

Kvalitet proizvodnje i usluga potvrđeni su sertifikovanim sistemima menadžmenta u skladu sa međunarodnim ISO standardima:

ISO 22000:2018

Sistem menadžmenta bezbednošću hrane
Područje primene: proizvodnja dijetetskih i konditorskih proizvoda i trgovina sopstvenim proizvodima;

GMP

Dobra proizvođačka praksa usaglašena sa zahtevima međunarodnog propisa: EudraLex Volume IV. EU Guidelines to Good Manufacturing Practice
Područje primene: proizvodnja dijetetskih i konditorskih proizvoda i trgovina sopstvenim proizvodima;

ISO 22716:2007

Dobra proizvođačka praksa (GMP) u kozmetici
Područje primene: proizvodnja kozmetičkih preparata i trgovina sopstvenim proizvodima;

ISO 9001:2015

Sistem menadžmenta kvalitetom
Područje primene: razvoj, proizvodnja i prodaja dijetetskih, konditorskih i kozmetičkih proizvoda, medicinskih sredstava i predmeta opšte upotrebe

SRPS EN ISO 13485:2017

Medicinska sredstva – Sistem menadžmenta kvalitetom
Područje primene: Proizvodnja i promet medicinskih sredstava (kreme, gelovi).

ISO 22000

GMP

ISO 22716

ISO 9001

ISO 13485